Chiến lược quốc gia về nâng cao năng suất lao động

Để nâng cao năng suất lao động, Việt Nam đang tính đến phương án xây dựng Chiến lược quốc gia về vấn đề này. Sau Hội nghị Cải thiện năng suất lao động quốc gia, được tổ chức vào đầu tháng 8 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Chỉ …

Chiến lược quốc gia về nâng cao năng suất lao động Read More »