THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KIÊM HÀNH CHÍNH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KIÊM HÀNH CHÍNH GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TUYỂN DỤNG: Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) là tổ chức tư vấn chuyên sâu về xây dựng chiến lược và quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia có bề dày gần 30 …

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN KIÊM HÀNH CHÍNH Read More »