TS. Dương Thu, Diễn giả Cà phê doanh nhân trẻ: Khởi nghiệp – Những điều trường học không dạy bạn

Sau nhiều năm giảng dạy và công tác tại các trường đại học (Đại học Hà Nội, Đại học Kinh tế, ĐHQGHN), Chị quyết định khởi nghiệp khi không còn trẻ nữa