Tháng Tám 22, 2019

Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, thoái vốn về sẽ đích ở chặng cuối?

Thời điểm này mà đánh giá công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước chậm tiến độ là chưa thỏa đáng, kinh nghiệm cho thấy ba năm đầu thực hiện rất chậm song hai năm cuối đã diễn ra rất nhanh. Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh …

Doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, thoái vốn về sẽ đích ở chặng cuối? Read More »

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Nếu không tiến hóa, sẽ bị đào thải

Chuyển đổi số là một cuộc cách mạng cho phép doanh nghiệp bỏ qua từng bước phát triển theo truyền thống để tạo ra các bước đột phá. Những “sinh vật digital” Là chủ một doanh nghiệp lớn tiên phong áp dụng chuyển đổi số trong mô hình kinh doanh truyền thống, ông Lê Trí …

Chuyển đổi số trong doanh nghiệp: Nếu không tiến hóa, sẽ bị đào thải Read More »