Thung Nham – Thư cảm ơn

Kính gửi: Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược! Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh, chúng tôi trân trọng gửi đến Ban Lãnh đạo và đội ngũ tư vấn của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo …

Thung Nham – Thư cảm ơn Read More »