Sleader đồng hành cùng Tiến Nông đồng tiến trong khởi nghiệp lần 2

Trong 2 ngày 06 – 07/7/2022, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) đã phối hợp cùng Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông tiến hành Chương trình đào tạo chuyển giao giải pháp tư vấn “Phát triển sản phẩm tốt hơn, đẹp hơn, rẻ hơn”. TS. Dương Thu, Viện trưởng …

Sleader đồng hành cùng Tiến Nông đồng tiến trong khởi nghiệp lần 2 Read More »