Lễ ký kết hợp tác Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ba Thành

Ngày 6/3/2022, Viện Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) và Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Ba Thành đã ký kết hợp tác xây dựng chiến lược phát triển Nhà may Ba Thành Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa xây dựng chiến lược phát triển thời kỳ …

Lễ ký kết hợp tác Xây dựng chiến lược phát triển Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ba Thành Read More »