Bí quyết của Nghề quản lý được Giáo sư Fredmund Malik lần đầu tiên chia sẻ tại Việt Nam

Viện Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) đã biên dịch thành công cuốn sách Quản lý: Những điều cốt lõi và phát hành rộng rãi đến bạn đọc cả nước. Để giúp các doanh nhân, nhà quản lý, có thể hiểu sâu hơn về cuốn sách và những bí quyết của nghề quản lý, ngày 17/2/2022, …

Bí quyết của Nghề quản lý được Giáo sư Fredmund Malik lần đầu tiên chia sẻ tại Việt Nam Read More »