doanh nhân việt nam

Hội thảo: "Vượt bão: Từ chiến lược đến hành động"

“Vượt bão” bằng chiến lược “kiểu mới”

TS. Dương Thu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) cho rằng: Trong bối cảnh môi trường kinh doanh biến động không ngừng và khó đoán định, doanh nghiệp muốn tồn tại qua mọi thách thức và “bão tố” thì vấn đề của khách hàng cần phải được ưu tiên …

“Vượt bão” bằng chiến lược “kiểu mới” Read More »

Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III của Trung ương Hội Khoa học phát triển Nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam (2022 – 2027)

Ngày 10/12/2022, tại Hà Nội, Trung ương Hội Khoa học phát triển Nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam đã tổ chức đại hội lần thứ III. TS. Dương Thu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ III …

Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III của Trung ương Hội Khoa học phát triển Nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam (2022 – 2027) Read More »