Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III của Trung ương Hội Khoa học phát triển Nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam (2022 – 2027)

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Ngày đăng

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III của Trung ương Hội Khoa học phát triển Nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam (2022 – 2027)

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ngày 10/12/2022, tại Hà Nội, Trung ương Hội Khoa học phát triển Nguồn Nhân lựcNhân tài Việt Nam đã tổ chức đại hội lần thứ III. TS. Dương Thu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ III (2022-2027).

Tham dự Đại hội có đại diện các cơ quan Đảng, Nhà Nước; các Giáo sư, Viện sỹ đầu ngành; Thường trực Trung ương Hội nhiệm kỳ II cùng gần 200 đại biểu đến từ các Viện, Trung tâm và các hội thành viên thuộc Trung ương Hội. Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ thứ II (2012 – 2022) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hội trong nhiệm kỳ III (2022 – 2027).

Trình bày báo cáo tổng kết, Ông Vũ Ngọc Phương – Chủ tịch Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam nhiệm kỳ II khẳng định: “Từ Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ II, Hội đã sàng lọc để chọn ra các nhân tố có năng lực, liêm chính, thực tâm xây dựng tổ chức Hội trong sạch, đoàn kết nội bộ để thực hiện chính sách đại đoàn kết trong vận động quần chúng.” Đến nay, Trung ương Hội có 44 đơn vị, kết nạp 1905 Hội viên sinh hoạt tại các Chi hội, đơn vị trực thuộc.

Bên cạnh những khó khăn thách thức, Ông Vũ Ngọc Phương cũng ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, Ông cũng đánh giá cao hoạt động của các đơn vị, tổ chức trực thuộc. Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) vinh dự được biểu dương là đơn vị có hoạt động nổi bật trong công tác tư vấn chiến lược phát triển cho các tổ chức, doanh nghiệp; đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt…

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Theo đó, Ông Vũ Ngọc Phương tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội nhiệm kỳ 2022 – 2027; Ông Bùi Duy Tảo tiếp tục đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch thường trực; Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến – Phó Chủ tịch; Ông Lê Như Hùng – Phó Chủ tịch. TS. Dương Thu, Viện trưởng Viện Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) cũng được bầu là 1 trong 36 thành viên Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ III (2022-2027).

 

Một số hình ảnh:

TS. Dương Thu, Viện trưởng Viện Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) tham dự Đại hội
TS. Dương Thu, Viện trưởng Viện Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) tham dự Đại hội
TS. Dương Thu, Viện trưởng Viện Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) cùng Ông Bùi Duy Tảo, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội
TS. Dương Thu, Viện trưởng Viện Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) cùng Ông Bùi Duy Tảo, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội
Các đại biểu của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) tham dự Đại hội và chụp cùng Ông Vũ Ngọc Phương, Chủ tịch Trung ương Hội và Ông Bùi Duy Tảo, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội
Các đại biểu của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) tham dự Đại hội và chụp cùng Ông Vũ Ngọc Phương, Chủ tịch Trung ương Hội và Ông Bùi Duy Tảo, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội
Các đại biểu được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ III (2022-2027)
Các đại biểu được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ III (2022-2027)

Tin bài và ảnh: Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader)