SLEADER chuyển giao Chiến lược cho DIC Holdings

Ngày 18/3, tại thành phố biển Vũng Tàu, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) đã phối hợp với DIC Holdings tổ chức Hội nghị chuyển giao Chiến lược phát triển của DIC Holdings đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Bằng việc ứng dụng phương pháp Đồng hợp, một trong những công …

SLEADER chuyển giao Chiến lược cho DIC Holdings Read More »