Thế nào là ‘Made in Viet Nam’?

Nếu truyền thông chỉ khơi gợi lòng tin về chủ nghĩa dân tộc thì sẽ dẫn đến cực đoan, và người hại nhất không phải là một doanh nghiệp, mà là hàng trăm ngàn doanh nghiệp khác có quy trình sản xuất tương tự. Gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến tiêu chuẩn …

Thế nào là ‘Made in Viet Nam’? Read More »