VAECO

Triển khai Giai đoạn 2 Dự án xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại VAECO

Vào tháng 3/2021, Công Ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) đã ký kết hợp đồng tư vấn “Rà soát, tư vấn nâng cao công tác và phương pháp xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm” với Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader). Dự án được chia thành 3 giai đoạn và vào cuối năm 2021, hai bên đã hoàn thành các nội dung công việc của giai đoạn 1.