SLEADER đào tạo chuyển giao kết quả tư vấn Giai đoạn 2 cho Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO)

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Ngày đăng

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

SLEADER đào tạo chuyển giao kết quả tư vấn Giai đoạn 2 cho Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO)

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sau thời gian phối hợp làm việc với các đơn vị của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO), SLEADER đã hoàn thành và bàn giao sản phẩm Giai đoạn 2 của Dự án “Rà soát, tư vấn nâng cao công tác Kế toán quản trị và phương pháp xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm” cho Công ty.

Bộ sản phẩm bao gồm các báo cáo tư vấn liên quan đến cách thức xây dựng giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức nhằm kiểm soát, quản trị chi phí, tối ưu hóa quá trình sản xuất thông qua việc so sánh phân tích giá thành thực tế mỗi kỳ với giá thành định mức. Đồng thời, SLEADER đã hướng dẫn các đơn vị có liên quan của VAECO về cách lựa chọn hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản trị; quy trình lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch ngân sách; và các chỉ tiêu chính đo lường kết quả hoạt động. Các sản phẩm tư vấn của SLEADER được đối tác VAECO đánh giá cao về tính khả thi và hữu dụng cho hoạt động kế toán quản trị tại Công ty.

 Chuyên gia SLEADER làm việc với các đơn vị của VAECO
Chuyên gia SLEADER làm việc với các đơn vị của VAECO

Cùng với việc bàn giao sản phẩm, SLEADER đã tổ chức đào tạo chuyển giao kết quả tư vấn nhằm giúp các đơn vị trực thuộc VAECO nhanh chóng áp dụng những giải pháp vào thực tiễn, từ đó nâng cao hiệu quả công tác kế toán quản trị.

Chương trình đào tạo tập trung chủ yếu vào các nội dung về phương pháp tính giá thành, tính định mức, phương pháp phân tích báo cáo quản trị. Đồng thời, SLEADER cũng chuyển giao và hướng dẫn sử dụng bộ báo cáo kế toán quản trị trên hệ thống phần mềm hiện hành của VAECO. Trong quá trình đào tạo và chuyển giao, chuyên gia và đội ngũ của VAECO đã có những trao đổi cụ thể về những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khi triển khai các giải pháp tư vấn.

 Trao đổi & thảo luận giữa chuyên gia của SLEADER và Tổ triển khai dự án của VAECO
Trao đổi & thảo luận giữa chuyên gia của SLEADER và Tổ triển khai dự án của VAECO

Chuyển sang Giai đoạn 3 của Dự án, Sleader tập trung các nội dung về xây dựng hệ thống thông tin đầu vào và đầu ra đảm bảo cho hệ thống kế toán quản trị được vận hành một cách an toàn; xây dựng phương pháp phân tích và đánh giá tính hiệu quả của các dự án đầu tư. Cùng với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán quản trị, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 11/2022, tạo ra sự đột phá trong công tác kế toán quản trị tại VAECO.

Tin bài và ảnh: Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER)