Thung Nham

Thung Nham – Bước chuyển mình sau ba năm thực thi chiến lược

Sau hơn 10 năm mở cửa đón khách du lịch, Thung Nham đang đứng trước thách thức, đó là vừa bảo tồn được di sản, vừa khai thác được các giá trị do thiên nhiên ban tặng để phát triển bền vững. Để giải được bài toán này, Ban Lãnh đạo Thung Nham đã đi đến quyết định cần xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho Khu du lịch sinh thái Thung Nham. Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về các đơn vị tư vấn trên thị trường, Giám đốc Phạm Công Chất đã hợp tác với Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) để thực hiện Đề án: “Xây dựng Chiến lược phát triển Khu Du lịch sinh thái Thung Nham đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”.