đổi mới

Văn hóa SLEADER – Đọc và chia sẻ tri thức

Văn hóa doanh nghiệp thường được nhắc đến như một khái niệm tương đối trừu tượng và khó để có thể hình dung chính xác. Trên thực tế đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong hệ thống quản lý tổng thể của mỗi một tổ chức/doanh nghiệp, đồng thời giúp các …

Văn hóa SLEADER – Đọc và chia sẻ tri thức Read More »

Kết quả vượt trội của Tiến Nông sau một năm thực hiện Đồng hợp

Năm 2022 được đánh giá là năm “vượt giông bão” của Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông. Để duy trì và phát triển, tiến tới mục tiêu trở thành đơn vị sáng tạo dẫn đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng tại Việt Nam, Tiến Nông đã và đang tích cực …

Kết quả vượt trội của Tiến Nông sau một năm thực hiện Đồng hợp Read More »