Nhận xét của khách hàng về sách Giải mã chiến lược Đông Tây

Ông Đỗ Văn Thượng

Cuốn sách “Giải mã Chiến lược Đông – Tây” với rất nhiều kiến thức hay được đúc kết từ nhiều năm nghiên cứu và từ vấn cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam mà tác giả muốn gửi tới các nhà quản trị. Chia sẻ cho những ai đang tìm kiếm “kim chỉ nam” trong quản …

Ông Đỗ Văn Thượng Read More »

Ông Trần Trọng Vinh

Đây đều là những kiến thức mà tôi mò mẫm mà ra trong quá trình trưởng thành cùng doanh nghiệp. Giờ khi đã vững mạnh, nhìn lại, tôi mừng vì chúng tôi đã đi đúng hướng. Nhưng giá mà tôi được đọc cuốn sách “Giải mã Chiến lược Đông Tây” sớm hơn thì có thể …

Ông Trần Trọng Vinh Read More »