sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Ông Trần Văn Lê

  Sách kết hợp hình ảnh, nội dung và ví dụ thực tiễn rất hay. Đây là tinh hoa đã được chắt lọc và hệ thống hóa, tư liệu giúp tôi có thêm kiến thức cho sự phát triển bền vững.

  Xem thêm