Ông Đỗ Văn Thượng

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ông Đỗ Văn Thượng

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Cuốn sách “Giải mã Chiến lược Đông – Tây” với rất nhiều kiến thức hay được đúc kết từ nhiều năm nghiên cứu và từ vấn cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam mà tác giả muốn gửi tới các nhà quản trị. Chia sẻ cho những ai đang tìm kiếm “kim chỉ nam” trong quản trị doanh nghiệp. Tôi đặc biệt ấn tượng với những nội dung chị chia sẻ về quan niệm sai lầm về chiến lược, phân tích chiến lược, phân bổ nguồn lực chiến lược, tạo động lực cho thực thi chiến lược cùng các tình huống chiến lược điển hình hay và hấp dẫn.