sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Ông Đỗ Văn Thượng

  Cuốn sách “Giải mã Chiến lược Đông – Tây” với rất nhiều kiến thức hay được đúc kết từ nhiều năm nghiên cứu và từ vấn cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam mà tác giả muốn gửi tới các nhà quản trị. Chia sẻ cho những ai đang tìm kiếm “kim chỉ nam” trong quản trị doanh nghiệp. Tôi đặc biệt ấn tượng với những nội dung chị chia sẻ về quan niệm sai lầm về chiến lược, phân tích chiến lược, phân bổ nguồn lực chiến lược, tạo động lực cho thực thi chiến lược cùng các tình huống chiến lược điển hình hay và hấp dẫn.

  Xem thêm