Anh Duy Hoàng Nguyễn

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Anh Duy Hoàng Nguyễn

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Về hình thức: 5 sao cho chất lượng. Giấy trơn bao xịn đã đành, lại còn in màu, hình ảnh minh hoạ, các biểu đồ mô hình vô cùng thú vị, trực quan và phân bố với tần số hợp lý. Về nội dung: Đây thực sự là cuốn sách gối đầu giường cho nhiều đối tượng. Thật sự những kiến thức ở trong sách không quá mới lạ đối với sinh viên khối kinh tế nhưng cách các tác giả lấy ví dụ về chiến lược từ Đông sang Tây đã làm sống động và chân thực hơn những lợi ích chiến lược đã tạo ra cho DN. Cuốn sách này thể hiện tư duy “do small to go big” với những chiến lược là nòng cốt để DN hướng tới những mục tiêu xa hơn và dài hạn hơn. Mà quan trọng hơn cả là có sách này trong tay thì đi thi môn “Quản trị chiến lược” trở nên dễ như trở bàn tay!