TMC

Hoàn thành Chương trình đào tạo chuyển giao tại Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone

Để tăng năng lực của cán bộ chủ chốt nhằm thích ứng được với đòi hỏi của môi trường kinh doanh ngày càng biến động khó lường, Lãnh đạo Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone (TMC) đã triển khai Chương trình đào tạo chuyển giao “Kỹ năng thực hành …

Hoàn thành Chương trình đào tạo chuyển giao tại Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone Read More »

Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone đổi mới việc xây dựng chương trình hành động năm 2023 bằng ứng dụng Đồng hợp Malik

Xây dựng kế hoạch hành động khả thi và sát với thực tiễn luôn là một thách thức lớn đối với mỗi một doanh nghiệp, tổ chức và Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone (TMC) cũng không ngoại lệ. Mặc dù là một đơn vị hiện đang hạch toán …

Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone đổi mới việc xây dựng chương trình hành động năm 2023 bằng ứng dụng Đồng hợp Malik Read More »