Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III của Trung ương Hội Khoa học phát triển Nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam (2022 – 2027)

Ngày 10/12/2022, tại Hà Nội, Trung ương Hội Khoa học phát triển Nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam đã tổ chức đại hội lần thứ III. TS. Dương Thu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Hội nhiệm kỳ III …

Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ III của Trung ương Hội Khoa học phát triển Nguồn Nhân lực – Nhân tài Việt Nam (2022 – 2027) Read More »