emagazine

Giới thiệu SLEADER

SLEADER Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) là tổ chức tư vấn chuyên sâu về xây dựng chiến lược và quản trị doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia có bề dày gần 30 năm kinh nghiệm, am hiểu về môi trường và văn hoá kinh doanh của Việt Nam, kết …

Giới thiệu SLEADER Read More »