Hoàn thành Chương trình đào tạo chuyển giao tại Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone

Để tăng năng lực của cán bộ chủ chốt nhằm thích ứng được với đòi hỏi của môi trường kinh doanh ngày càng biến động khó lường, Lãnh đạo Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone (TMC) đã triển khai Chương trình đào tạo chuyển giao “Kỹ năng thực hành …

Hoàn thành Chương trình đào tạo chuyển giao tại Trung tâm Đo kiểm và sửa chữa thiết bị viễn thông MobiFone Read More »