T5G – Tập huấn phát triển sản phẩm truyền thông đa phương tiện

Từ ngày 01 đến 04 tháng 08 năm 2023, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương (T5G) tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng phát triển sản phẩm truyền thông đa phương tiện trên điện thoại di động”. Tiếp …

T5G – Tập huấn phát triển sản phẩm truyền thông đa phương tiện Read More »