t5g

T5G – Tập huấn phát triển sản phẩm truyền thông đa phương tiện

Từ ngày 01 đến 04 tháng 08 năm 2023, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) phối hợp với Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương (T5G) tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng phát triển sản phẩm truyền thông đa phương tiện trên điện thoại di động”. Tiếp …

T5G – Tập huấn phát triển sản phẩm truyền thông đa phương tiện Read More »

Nâng cao kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình cho T5G Bộ Y Tế

Trong hai ngày, 30 – 31/5/2023, các cán bộ của Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khoẻ Trung ương (T5G) đã tham gia Khoá tập huấn “Nâng cao kỹ năng viết và thuyết trình hiệu quả” với sự đồng hành trực tiếp của các giảng viên Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến …

Nâng cao kỹ năng viết báo cáo và thuyết trình cho T5G Bộ Y Tế Read More »