Nhà Cầu Giấy

Nhà Cầu Giấy

Kết nối kinh doanh HANOIBA Nhà Cầu Giấy tháng 11

Ngày 10/11/2023, HANOIBA Nhà Cầu Giấy đã tổ chức thành công chương trình Kết nối kinh doanh số 09 tại trụ sở Tập đoàn Giáo dục và Đầu tư EI. Sự kiện của Nhà Cầu Giấy được tổ chức hàng tháng với mục đích kết nối cộng đồng doanh nhân, tạo cơ hội hợp tác …

Kết nối kinh doanh HANOIBA Nhà Cầu Giấy tháng 11 Read More »