Đồng hợp Malik đã đến Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 26 tháng 4, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược đã phối hợp với Sở nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị: “Ứng dụng Công nghệ Đồng hợp Malik trong Khu vực công”. Thành phố Hồ Chí Minh – đầu tàu kinh tế của cả nước đang …

Đồng hợp Malik đã đến Thành phố Hồ Chí Minh Read More »