NGÀY HỘI HỌ DƯƠNG – NƠI KHÔNG CÒN KHOẢNG CÁCH

Trong 3 ngày 14 – 16 tháng 7 năm 2023, ngày hội Doanh nghiệp Doanh nhân và Thanh niên họ Dương khu vực Đông Bắc Bộ đã được tổ chức với hơn 600 thành viên tham dự tại Đảo Kim Cương, Tuần Châu, Hạ Long. Ngày hội Doanh nghiệp Doanh nhân và Thanh niên họ …

NGÀY HỘI HỌ DƯƠNG – NƠI KHÔNG CÒN KHOẢNG CÁCH Read More »