Đội ngũ nhân sự

TS. Dương Thu

Chức vụ: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược Chuyên môn: – Chiến lược phát triển doanh nghiệp; – Quản trị nguồn nhân lực; – Văn hoá doanh nghiệp. Kinh nghiệm chuyên môn: – Đánh giá thực trạng quản trị nhân lực, tư vấn xây dựng chiến lược phát triển cho …

TS. Dương Thu Read More »