TS. Dương Thu

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

TS. Dương Thu

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Chức vụ: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Chuyên môn:

– Chiến lược phát triển doanh nghiệp;
– Quản trị nguồn nhân lực;
– Văn hoá doanh nghiệp.

Kinh nghiệm chuyên môn:

– Đánh giá thực trạng quản trị nhân lực, tư vấn xây dựng chiến lược phát triển cho các Công ty, Tổng công ty; Quản lý các dự án; Thiết kế các chương trình đào tạo cho các doanh nghiệp, các tổ chức hành chính công;
– Tư vấn đánh giá chất lượng nhân sự Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT);
– Tư vấn chiến lược Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, Bộ Quốc phòng (MHDI);
– Tư vấn chiến lược Tổng Công ty trực thăng Việt Nam;
– Tư vấn chiến lược Công ty Cổ phần Ngân Sơn;
– Tư vấn tái cơ cấu, xây dựng hệ thống Tiền lương, Tiền thưởng cho Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem);
– Tư vấn chiến lược và Đào tạo tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại và Du lịch Doanh Sinh;
– Tư vấn chiến lược, Đánh giá nền tảng phát triển doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC;
– Tư vấn xây dựng Hệ thống kế toán Quản trị cho Công ty Vaeco (thuộc Vietnam Airlines);
– Tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex);
– Tư vấn xây dựng Chiến lược phát triển thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương;
– Tư vấn Sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO)
– Tham gia chương trình Đào tạo “Giám đốc hiệu quả” cán bộ quản lý cấp trung của Tập đoàn T&T, Công ty Traphaco, PVN, Tân Hoàng Mai;
– Đào tạo Công ty TNHH General Motors Việt Nam;
– Đào tạo Tổng Công ty Thương mại Hà Nội;
– Đào tạo tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI;
– Đào tạo khu vực công: Sở Nội vụ các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hoá, Nghệ An;
– Xây dựng chương trình đào tạo “Ứng dụng hệ thống quản lý Malik (MMS) trong quản trị doanh nghiệp” dành cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý các tổ chức kinh doanh lớn như: Tập đoàn Đèo Cả, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Học viện Viettel, Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông;
– Chủ biên cuốn sách “Giải mã Chiến lược Đông Tây” NXB ĐHQGHN năm 2020;
– Chủ biên dịch cuốn sách “ Quản lý: Những điều cốt lõi”, NXB ĐHQGHN năm 2021.

Học vấn:

– Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh, trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems, Cộng hoà Áo;
– Tiến sĩ, Quản trị Kinh doanh với đề tài chuyên sâu về Văn hoá và Lãnh đạo doanh nghiệp tại Trường Đại học Quốc gia Bulacan, Phillipines.

Ngôn ngữ:

– Tiếng Anh
– Tiếng Nga