sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PV Chem)

  – Dự án “Xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức, quy chế lương, thưởng cho Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PV Chem) và các Chi nhánh”

  – Chương trình đào tạo “Tiếp cận mới trong xây dựng chiến lược” dành cho lãnh đạo Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PV Chem)

  Xem thêm