sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PV Chem)

  – Đào tạo về định hướng xây dựng chiến lược Công ty

  – Xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức Công ty mẹ và các Chi nhánh

  – Định biên nhân sự cho Công ty mẹ và các Chi nhánh

  – Xây dựng quy chế lương, thưởng cho Công ty mẹ và các Chi nhánh

  Xem thêm