Quản trị kinh doanh cao cấp

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Quản trị kinh doanh cao cấp

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Giới thiệu khóa học

Sự phát triển nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời kinh tế- xã hội. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp phải làm gì để nắm bắt xu thế và tận dụng cơ hội một cách kịp thời?

Lãnh đạo doanh nghiệp không những phải dũng cảm lựa chọn phương thức kinh doanh thích ứng với thời đại mới, mà còn cần phải có sự đột phá về công nghệ phù hợp với các xu hướng và mô hình kinh doanh, đặc biệt là công nghệ quản trị doanh nghiệp.

Theo tiếp cận đó, chương trình đào tạo QUẢN TRỊ KINH DOANH CAO CẤP được xây dựng nhằm cập nhật kiến thức về quản trị và điều hành doanh nghiệp trong kỷ  nguyên 4.0. Khoá học sẽ giúp đội ngũ cán bộ ở vị trí  lãnh đạo chủ chốt có thể thay đổi trong tư duy và hành động, dẫn dắt doanh nghiệp trở nên “vĩ đại” và  “trường tồn”.

Mục tiêu khóa học

Chương trình đào tạo cung cấp:

 • Kiến thức về nền tảng phát triển doanh nghiệp trong kỷ nguyên 4.0
 • Tư duy sáng tạo để xây dựng chiến lược, thiết kế hệ thống quản trị sẵn sàng cho mọi thách thức.
 • Cách tiếp cận mới về marketing & xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp và lãnh đạo doanh nghiệp

Đối tượng tham gia

 • Thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban Giám đốc/ Giám đốc chức năng
 • Trưởng/ Phó các phòng ban, bộ phận
 • Những người có mong muốn trở thành nhà Lãnh đạo, Quản lý doanh nghiệp

Giảng viên

 • Là các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn, có kiến thức chuyên sâu về lãnh đạo, quản lý, có tinh thần doanh nghiệp và tiếp cận hiện đại, hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn, các trường đại học hàng đầu Việt Nam

Nội dung khóa học

STT Chuyên đề Nội dung Thời lượng
1 Chiến lược và sự thành công của doanh nghiệp
 • Bối cảnh chiến lược trong kỷ nguyên 4.0
 • Chiến lược kinh doanh theo tiếp cận 4.0
 • Tái cấu trúc tổ chức và thiết lập hệ thống
 • Văn hoá và lãnh đạo chiến lược
 • Kiểm soát và điều chỉnh chiến lược
03 buổi
2 Xây dựng năng lực lãnh đạo
 • Các thành tố làm nên năng lực lãnh đạo
 • Giác ngộ từ nội tâm
 • Tạo hình ảnh cuốn hút,
 • Xây dựng lòng tự tin
 • Lãnh đạo doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội
 • Xây dựng hình ảnh nhà lãnh đạo chuyên nghiệp
03 buổi
3 Xây dựng nền tảng phát triển doanh nghiệp
 • Bản chất của nền tảng phát triển doanh nghiệp
 • “Tứ trụ” của nền tảng phát triển doanh nghiệp
 • Lãnh đạo với tạo dựng nền tảng phát triển doanh nghiệp
 • Doanh nghiệp hóa trong thực hiện công việc
02 buổi
4 Marketing và  xây dựng thương hiệu
 • Phân tích nhu cầu khách hàng, thị trường, sản phẩm
 • Chiến lược & công cụ marketing ; Marketing Mix
 • Thương hiệu và giá trị thương hiệu
 • Định vị để xây dựng thương hiệu
 • Thương hiệu của doanh nghiệp và thương hiệu của lãnh đạo
03 buổi
5 Nghệ thuật giao tiếp
 • Tầm quan trọng của giao tiếp trong kinh doanh
 • Nghệ thuật lắng nghe trong giao tiếp
 • Văn hoá giao tiếp hiện đại
 • Ngôn ngữ hình thể trong giao tiếp
 • Ngoại hình và trang phục chuyên nghiệp
02 buổi
6 Thiết kế hệ thống quản trị sẵn sàng cho thách thức 4.0
 • Con đường trở nên “vĩ đại” và “trường tồn”
 • Triển khai mục tiêu tới các cấp sử dụng “thẻ điểm cân bằng” BSC
 • Thiết lập bộ máy thích hợp với mục tiêu chiến lược
 • Vận hành bộ máy dựa trên các yếu tố lãnh đạo, con người và quy trình
 • Thách thức của cuộc cách mạng 4.0 với thiết kế tổ chức
 02 buổi
Tổng thời lượng khóa học 15 buổi

Liên hệ

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Địa chỉ: Phòng 1102, Tòa nhà N02T1, Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline:  0965 965 368

Office phone:  024 32011519

Email:        [email protected]

Website:    www.sleader.vn