Quản trị bệnh viện hiện đại

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Quản trị bệnh viện hiện đại

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Mục tiêu khóa học:

Chương trình đào tạo cung cấp:

 • Kiến thức chuyên sâu về quản trị bệnh viện
 • Phương pháp tiếp cận mới trong việc xây dựng văn hóa và hình ảnh bệnh viện hiện đại
 • Kỹ năng cần thiết để nâng cao chất lượng dịch vụ bệnh viện

Đối tượng tham gia:

 • Ban lãnh đạo các Bệnh viện, Trung tâm y tế
 • Trưởng/Phó các phòng/ban chuyên môn thuộc Sở Y tế

Giảng viên:

Là các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn, có kiến thức chuyên sâu về quản trị , quản lý, có tầm nhìn chiến lược, hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn, các trường đại học hàng đầu của Việt Nam.

Nội dung khóa học:

STT Chuyên đề Nội dung Thời lượng
1 Quản trị môi trường thân thiện và an toàn trong bệnh viện
 • Mối quan hệ giữa môi trường hữu hình và chất lượng dịch vụ
 • Đảm bảo an ninh bệnh viện
 • An toàn cháy nổ
 • Bệnh viện “xanh”
01 ngày
2 Tài chính và kế toán dành cho lãnh đạo bệnh viện
 • Các quy định mới nhất về tài chính cho đơn vị sự nghiệp
 • Quản lý và phát triển nguồn thu
 • Các cơ chế huy động nguồn vốn đầu tư dịch vụ y tế
 • Hiệu quả quản trị tài chính
01 ngày
3 Xây dựng thương hiệu và truyền thông hiệu quả
 • Giá trị của thương hiệu
 • Thương hiệu nhà cung cấp dịch vụ
 • Xây dựng và phát triển thương hiệu bệnh viện
 • Tổ chức các hoạt động truyền thông
01 ngày
4 Dự báo và xử lý rủi ro trong bệnh viện
 • Rủi ro và cơ hội – hai mặt của cuộc sống thực tiễn
 • Các nguyên tắc và chiến lược quản trị rủi ro
 • Các loại rủi ro chính của các cơ sở y tế
 • Thực tiễn quản trị rủi ro trong các cơ sở y tế ở Việt Nam
01 ngày
5 Quản trị bệnh viện qua  xây dựng văn hóa và hình ảnh
 • Các đặc trưng văn hóa tổ chức của một bệnh viện
 • Xây dựng văn hóa tổ chức trị bệnh, cứu người
 • Xây dựng phẩm chất người thầy thuốc hiện đại
 • Sử dụng đòn bẩy văn hóa trong các chương trình đổi mới
01 ngày
6 Quản trị đổi mới, sáng tạo trong bệnh viện
 • Khuyến khích môi trường đổi mới, sáng tạo
 • Các loại đổi mới, sáng tạo
 • Phát triển năng lực đổi mới, sáng tạo
 • Nghĩ lớn – làm nhỏ thông qua các sáng kiến
01 ngày
7 Quản trị chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh
 • Chất lượng dịch vụ theo tiếp cận của người bệnh
 • Quản trị chất lượng dịch vụ y tế
 • Quy trình triển khai các công cụ quản trị chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh
 • Xây dựng văn hóa chất lượng trong bệnh viện
01 ngày
8 Cải tiến quy trình khám chữa bệnh
 • Các nguyên lý thiết kế quy trình cung cấp dịch vụ
 • Các bước và đối tượng tham gia quy trình khám chữa bệnh
 • Phân tích và đánh giá quy trình khám chữa bệnh hiện nay của bệnh viện
 • Ứng dụng điện toán đám mây trong triển khai, cải tiến, thay đổi quy trình khám chữa bệnh
01 ngày
Tổng thời lượng khóa học 08 ngày

Liên hệ:

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Địa chỉ: Phòng 1102, Tòa nhà N02T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline:  0948 794 333

Office phone:  024 32011519

Email:        [email protected]

Website:    www.sleader.vn