Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vì sao cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

 • Doanh nghiệp là cộng đồng xã hội thu nhỏ với các cá nhân khác nhau về nhận thức, niềm tin, lợi ích và thói quen… nên cần có chuẩn mực văn hóa để gắn kết với mục tiêu chung.
 • Quy trình, công nghệ, tiền vốn … có thể du nhập từ bên ngoài và có thể giống nhau nhưng văn hóa thì phải mang bản sắc riêng
 • Văn hóa là sức mạnh mềm và vô hình để vận hành mọi tổ chức một cách ít tốn kém chi phí quản trị, đặc biệt là tổ chức/doanh nghiệp có quy mô lớn.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp đem lại lợi ích gì?

 • Tạo chất keo gắn kết các cá nhân riêng lẻ thành cộng đồng có sức mạnh vượt trội
 • Cung cấp vũ khí cạnh tranh bền vững mà các đối thủ khó có thể bắt chước và hóa giải
 • Là môi trường và công cụ để nuôi dưỡng và thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo
 • Giảm chi phí quản trị và tăng sự thích ứng tự động đối với các thay đổi từ môi trường kinh doanh.

Các bước thực hiện tư vấn xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

 • Bước 1: Nghiên cứu các tài liệu có liên quan
 • Bước 2: Đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp
 • Bước 3: Phân tích các khoảng trống văn hóa
 • Bước 4: Đề xuất các giải pháp để bù đắp khoảng trống văn hóa
 • Bước 5: Tọa đàm góp ý kiến
 • Bước 6: Hoàn thiện bộ khung văn hóa doanh nghiệp và các giải pháp