sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  ThS. LÊ THÀNH TRUNG

  • Chuyên gia tư vấn cải tiến doanh nghiệp, quản trị công nghệ và vận hành sản xuất

  • Tham gia nhiều dự án tư vấn nhằm giúp cho các doanh nghiệp giảm lãng phí, nâng cao năng suất, gia tăng lợi nhuận

  • Đảm nhận nhiều vị trí chủ chốt liên quan đến phát triển sản phẩm và công nghệ tại các tổ chức, doanh nghiệp: Trợ lý Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ FPT, Phó Giám đốc sản xuất và R&D Công ty Cổ phần Elepharma, Phó Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Cơ khí và thương mại Lan Sáu

  Xem thêm