ThS. LÊ THÀNH TRUNG

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ThS. LÊ THÀNH TRUNG

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

• Chuyên gia tư vấn cải tiến doanh nghiệp, quản trị công nghệ và vận hành sản xuất

• Tham gia nhiều dự án tư vấn nhằm giúp cho các doanh nghiệp giảm lãng phí, nâng cao năng suất, gia tăng lợi nhuận

• Đảm nhận nhiều vị trí chủ chốt liên quan đến phát triển sản phẩm và công nghệ tại các tổ chức, doanh nghiệp: Trợ lý Viện trưởng Viện nghiên cứu Công nghệ FPT, Phó Giám đốc sản xuất và R&D Công ty Cổ phần Elepharma, Phó Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Cơ khí và thương mại Lan Sáu