Sự kiện

Bài viết nổi bật

vượt bão

VƯỢT BÃO: Từ chiến lược đến hành động

Hội thảo “VƯỢT BÃO: TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN HÀNH ĐỘNG” là cơ hội đặc biệt dành cho các doanh nhân, lãnh đạo trao đổi, thảo luận về những cách làm hoàn toàn mới, chưa hề có tiền lệ để định vị và thực thi chiến lược trong thời kỳ biến động hiện nay.

Đọc thêm