Ứng dụng hệ thống quản lý Malik trong quản trị doanh nghiệp

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ứng dụng hệ thống quản lý Malik trong quản trị doanh nghiệp

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Giới thiệu khóa học

Doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức của tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng mà mở đầu là cuộc CMCN 4.0. Các vấn đề như: Mở rộng thị trường, đối thủ cạnh tranh, thu hút nhân tài, khả năng ứng phó với khủng hoảng, tốc độ thay đổi công nghệ đang là rào cản lớn nhất. Trong bối cảnh đó, để nắm bắt và làm chủ cuộc chuyển đổi này, doanh nghiệp Việt nam cần có một cuộc cách mạng trong cách thức quản lý và phương thức quản trị nhằm dịch chuyển nguồn lực để đưa ra quyết định phù hợp.

Nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp Việt Nam công cụ quản lý đa chiều thích ứng với sự biến đổi lớn của xã hội, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) phối hợp với Viện Malik, Thụy Sỹ thực hiện chương trình đào tạo “Ứng dụng Hệ thống Quản lý Malik trong quản trị doanh nghiệp”. Những công cụ này đã được triển khai thành công ở nhiều tổ chức trên thế giới, có thể coi là một trong những giải pháp giúp các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt và làm chủ sự chuyển đổi lớn của thế kỷ 21.

Lợi ích khóa học

 • Tiếp cận mô hình quản lý tổng thể dựa trên tư duy hệ thống mang đẳng cấp châu Âu
 • Ứng dụng các mô hình: Hai đường cong chữ S, Độ nhạy Malik, Quản lý Tích hợp
 • Phân tích tình huống thực tế của các tổ chức đã áp dụng thành công Hệ thống quản lý Malik
 • Hỗ trợ ứng dụng các mô hình, công cụ trong hệ thống quản lý Malik để giải bài toán quản trị của doanh nghiệp

Đối tượng tham gia

 • Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Ban Giám đốc/Giám đốc chức năng
 • Trưởng/Phó các phòng ban, bộ phận
 • Đội ngũ Quản lý các cấp

Giảng viên

 • TS. Constantin Malik, Giám đốc điều hành Quan hệ và Phát triển Toàn Cầu, Viện Malik, Thụy Sỹ
 • TS. Nguyễn Nam, Giám đốc khu vực Châu Úc và Đông Nam Á , Viện Malik, Thụy Sỹ

Thời gian

 • Tháng 7/2020 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung khóa học

STT Chuyên đề Nội dung Thời lượng
1 Quản trị dựa trên hệ thống
 • Thực trạng doanh nghiệp nhìn từ lăng kính hệ thống
 • Sự khác biệt giữa hai cách tiếp cận hệ thống hiện hành: Tư duy hệ thống ứng phó và Tư duy hệ thống tổng thể
 • Nhận thức về hệ thống và mô hình giải quyết vấn đề theo tiếp cận hệ thống
 • Các kiểu lỗi hệ thống trong doanh nghiệp
01 buổi
2 Chẩn đoán hệ thống
 • Mô hình 2 đường cong chữ S: Cách thức xác định “Vùng ra quyết định trọng yếu” và “Sự chuyển dịch các nguồn lực”
 • Mô hình Quản lý tích hợp (IMS): 24 yếu tố cần và đủ cho việc hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp
 • Thực hành đánh giá 24 yếu tố cho doanh nghiệp
01 buổi
3 Xác định đúng điểm đòn bẩy
 • Giới thiệu Mô hình độ nhạy Malik
 • Phân tích sự ảnh hưởng của các yếu tố cốt lõi trong doanh nghiệp
 • Xác định đúng điểm đòn bẩy bằng Mô hình độ nhạy Malik
01 buổi
4 Thực hành Mô hình độ nhạy Malik
 • Thực hành: Xác định đúng điểm đòn bẩy bằng Mô hình độ nhạy Malik
 • Phân tích ví dụ thực tế
 • Hỏi và đáp
01 buổi
Tổng thời lượng khóa học 04 buổi

Đăng ký khóa học

Liên hệ

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Địa chỉ: Phòng 1102, Tòa nhà N02T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline:      0965 965 368 / 0904 264 995

Office phone: 024 3201 1519

Email:        [email protected]

Website:    www.sleader.vn