Xây dựng hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs)

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Xây dựng hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs)

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tại sao cần xây dựng hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs)?

 • Các nhà lãnh đạo kinh doanh và điều hành cấp cao đang loay hoay tìm cách để cải thiện hiệu suất, giảm thiểu sai sót và tìm ra những cách thức ưu việt để đạt được lợi thế cạnh tranh
 • Doanh nghiệp hoạt động thiếu hiệu quả, dấu hiệu xuất hiện khắp nơi từ mức độ gắn kết của nhân viên đến tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp
 • Không thiết lập được những mục tiêu cụ thể liên quan đến vị trí khi đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên
 • Không thể đo lường được hiệu quả công việc của từng cá nhân và biết được khía cạnh nào họ cần cải thiện

Doanh nghiệp được gì khi xây dựng hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất (KPIs)?

 • Đo lường hiệu quả công việc của cán bộ, nhân viên, công ty so với mục tiêu đề ra
 • Đảm bảo sự kết nối giữa mục tiêu của công ty với mục tiêu các phòng, ban đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ
 • Đảm bảo nhân viên thực hiện đúng các trách nhiệm trong bản mô tả công việc của từng vị trí, chức danh cụ thể.
 • Tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các nhân viên, phòng ban thông qua chế độ lương thưởng hấp dẫn, từ đó thúc đẩy sự đổi mới và tiến bộ trong từng nhân viên
 • Tăng lợi nhuận

Các bước thực hiện

 • Bước 1: Xác định phòng/ban/bộ phận/chức danh xây dựng KPI
 • Bước 2: Xây dựng các chỉ số đo lường hiệu suất KPI của phòng/ban/bộ phận/chức danh từ mô hình cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và bản mô tả công việc mới
 • Bước 3: Liên hệ giữa kết quả đánh giá KPI và lương thưởng
 • Bước 4: Tổ chức tọa đàm lấy ý kiến
 • Bước 5: Hoàn thiện và ban hành
 • Bước 6: Đánh giá, sửa đổi và bổ sung phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp