sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • English
  • Tiếng Việt
 • X

  Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI)

  – Dự án “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI)”

  – Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực” dành cho cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI)

  Xem thêm