sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI)

  – Dự án “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI)”

  – Dự án “Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty”

  – Dự án “Xây dựng quy trình quản trị nội bộ”

  Xem thêm