sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Công ty Cổ phần Ngân Sơn

  – Dự án “Xây dựng chiến lược ổn định và phát triển Công ty Cổ phần Ngân Sơn giai đoạn 2017 – 2021, tầm nhìn 2030”

  – Dự án “Áp dụng công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại 02 phân xưởng sản xuất thuộc Công ty Cổ phần Ngân Sơn”

  – Chương trình đào tạo chuyển giao chiến lược cho Công ty Cổ phần Ngân Sơn

  Xem thêm