Thông báo thay đổi thời gian chương trình đào tạo “Ứng dụng Hệ thống quản lý Malik (MMS®) trong quản trị doanh nghiệp”

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Thông báo thay đổi thời gian chương trình đào tạo “Ứng dụng Hệ thống quản lý Malik (MMS®) trong quản trị doanh nghiệp”

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Cho tới thời điểm hiện tại, bằng những chủ trương chính sách phù hợp và hiệu quả của Chính phủ, dịch Covid 19 cơ bản đã được kiểm soát tại Việt Nam. Sau quá trình giãn cách, các doanh nghiệp đã bắt đầu quay lại tiếp tục sản xuất, kinh doanh thúc đẩy hồi phục nền kinh tế.

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn ra rất phức tạp. Các nước kể cả Việt Nam vẫn đang thực hiện những quy định nghiêm ngặt về việc di chuyển bằng đường hàng không và chưa mở lại các chặng bay đi và đến nhiều nước. Trong bối cảnh đó, , Viện Sleader và Viện Malik quyết định rời thời gian tổ chức Chương trình đào tạo “Ứng dụng Hệ thống Quản lý Malik (MMS ®) trong Quản trị Doanh nghiệp” sang cuối tháng 7/2020. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo đến các doanh nghiệp trước 2 tuần.

Để giúp các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả nhằm kiểm soát được những tác động của “thế giới chuyển đổi” và xây dựng năng lực phát triển bền vững sau đại dịch, Chương trình sẽ tập trung vào chuyển giao các phương pháp quản trị tổng thể và thực hành các mô hình, công cụ của Hệ thống Quản lý Malik (MMS®hướng đến giải quyết những vấn đề cốt lõi trong quản trị của các Doanh nghiệp Việt Nam. Nội dung chương trình xin tham khảo tại đường link sau:

Chương trình tiếng Anhhttp://bit.ly/2STfWXs

Chương trình tiếng Việthttp://bit.ly/37aW6uE

Đăng ký khóa học

Ban tổ chức vẫn tiếp tục nhận đăng ký tham gia khóa học của các Doanh nghiệp. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ số  0965 965 368 / 0904 264 995 hoặc Email: [email protected] để được hướng dẫn và giải đáp.