Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Ngày đăng

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Ngày đăng

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dự án “Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thành phố Chí Linh với mục tiêu trở thành đô thị loại II, giàu đẹp, văn minh trước năm 2030”