Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Ngày đăng

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Ngày đăng

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Chương trình đào tạo “Lãnh đạo chiến lược”, “Kỹ năng làm việc hiệu quả” dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong vòng 04 năm liên tiếp