sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

  – Thực hiện chương trình Đào tạo “Lãnh đạo chiến lược” cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố

  – Thực hiện chương trình Đào tạo “Kỹ năng làm việc hiệu quả” dành cho toàn bộ Chủ tịch UBND cấp xã, phường

  Xem thêm