Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Ngày đăng

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Ngày đăng

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

– Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý” dành cho cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

– Chương trình đào tạo “Đổi mới công nghệ quản trị và dạy học” dành cho Hiệu trưởng, Tổ trưởng bộ môn tại các trường học trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng