sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

  – Thực hiện chương trình đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ, công chức quận Lê Chân, Hải Phòng

  – Dự án “Đổi mới công nghệ quản trị và dạy học” dành cho Hiệu trưởng, Tổ trưởng bộ môn tại các trường học trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

  Xem thêm