sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

  – Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý” dành cho cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

  – Chương trình đào tạo “Đổi mới công nghệ quản trị và dạy học” dành cho Hiệu trưởng, Tổ trưởng bộ môn tại các trường học trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

  Xem thêm