PGS.TS NGUYỄN PHÚ GIANG

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PGS.TS NGUYỄN PHÚ GIANG

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

• Chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán quản trị, Kiểm toán

• Hơn 30 năm kinh nghiệm tư vấn cho các doanh nghiệp về hợp nhất báo cáo tài chính, kế toán quản trị, kế toán doanh nghiệp dịch vụ

• Tư vấn trưởng Dự án hoàn thiện hệ thống Kế toán Việt Nam cho Ngân hàng thế giới, Tư vấn cho Dự án IFRS doanh nghiệp niêm yết cho ADB, Tư vấn cho Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay (VAECO)

• Chủ biên hàng loạt các cuốn sách, giáo trình về Kế toán, Kiểm toán