PGS. TS CHU CẨM THƠ

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PGS. TS CHU CẨM THƠ

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

•  Chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên

•  Nghiên cứu chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045

•  Nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu về phương pháp giảng dạy và triển khai trên thực tiễn các dự án đổi mới công nghệ dạy học trong nhà trường

•  Chủ biên của nhiều cuốn sách về phương pháp giảng dạy, công bố nhiều bài báo khoa học trong nước và quốc tế

•  Được tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn là 1 trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019