Tiếp cận chuyển đổi số theo mô hình KIM TỰ THÁP

Tác giả: Patrick Turchi Chuyển đổi số hiện là một trong số những chủ đề kinh doanh nóng nhất (thậm chí có thể là chủ đề “nóng nhất”) trong các hội nghị bàn tròn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, các yếu tố quan trọng của chuyển đổi số vẫn chưa được vạch …

Tiếp cận chuyển đổi số theo mô hình KIM TỰ THÁP Read More »