Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý tại Công ty CP DV TM & DL Doanh Sinh

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý tại Công ty CP DV TM & DL Doanh Sinh

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin