ThS. ĐẶNG HỒNG THU

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ThS. ĐẶNG HỒNG THU

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

• Chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, kế toán quản trị

• Thành viên của Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA)

• Đảm nhận các vị trí chủ chốt tại các tập đoàn, công ty: Ngân Hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Ngân hàng Quân đội Việt Nam; Standard Chartered Bank Vietnam; Ngân hàng Citibank Việt Nam; Dự án phát triển của Ủy ban Châu Âu tại Campuchia, Lào và Việt Nam

• Vai trò chủ chốt trong xây dựng hệ thống kế toán quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro tài chính, hoạch định chiến lược cho nhiều doanh nghiệp và tập đoàn ở Việt Nam.